รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 46.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1448 items, showing 1151 to 1200.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1151    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 21  Download Blank POST-BID
2002 Commemorative copper medals "King 75th Birthday" d=7cm., 2pcs., obv. King dressed in boy scout uniform, rev. boy scout's emblem, UNC(2)
2545 เหรีญทองแดงที่ระลึก "ในหลวง 75 พรรษา" ขนาด d=7ซม. ด้านหน้าในหลวงฉลองพระองค์แบบฟอร์มลูกเสือ ด้านหลังโลโก้ลูกเสือ จำนวน 2เหรียญ UNC (2)

Auction Result for LOT NO:1151:   Sold at THB 2600

more details

LOT NO: 1152    meaning Starting: THB 1200   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
2002 Commemorative silver medals "Department of Delveloping Rural Area" d=3.5cm., 2pcs., obv. King with camera, rev.inscriptions UNC(2)
2545 เหรีญเงินที่ระลึก "เร่งรัดพํฒนาชนบท ร.พ.ช." ขนาด d=3.5ซม. ด้านหน้าในหลวงกับกล้อง ด้านหลังโลโก้ ร.พ.ช. จำนวงินน 2เหรียญ UNC (2)

Auction Result for LOT NO:1152:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 1153    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Commemorative Rama V-VI silver pins "Royal Insignias" 4 different large pcs., size 30x45mm. - 40x60mm., each showing perforated or pierced different Royal initials & personal emblems( 3 of Rama V & 1 of Rama VI, very attractive group. EF(4)
รัชกาลที่ 5 & 6 เข็มเงินที่ระลึก "เครื่อหมายและพระนามย่อ" 4 แบบต่างกัน ขนาดใหญ่ 30x40มม.- 40x60มม. แต่ละชิ้นเป็นรูปลวดลายฉลุ ตราสัญญาลักษณ์ประจำพระองค์ และอักษรย่อต่างกันหมด(3 ชิ้นเป็น "จปร" และ 1ชิ้นเป็น "วปร") เป็นกลุ่มที่สวยงามมาก EF(4)

Auction Result for LOT NO:1153:   Sold at THB 19000

more details

LOT NO: 1154    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Badge of Order of the Crown of Thailand" Badge, large size, EF(1)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ ดาราใหญ่มงกุฎไทย EF(1)

Auction Result for LOT NO:1154:   unsold

more details

LOT NO: 1155    meaning Starting: THB 5600   Approx: € 121  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "The Silver Medal (Seventh Class) of the Crown of Thailand" medal with ribbon, 16 pcs., gentlemen size, EF(16)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "เหรียญเงินเมงกุฎไทย" (ร.ง.ม.) เหรียญพร้อมแพรแถบ สำหรับบุรุษ จำนวน 16ชิ้น EF(16)

Auction Result for LOT NO:1155:   Sold at THB 5600

more details

LOT NO: 1156    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 65  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Third Class - the Most Noble Order of the Crown of Thailand", medal with ribbon, original box. EF(1)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย" (ต.ม.) ดวงตรา พร้อมแพรแถบ กล่องเดิม EF(1)

Auction Result for LOT NO:1156:   unsold

more details

LOT NO: 1157    meaning meaning Starting: THB 4000   Approx: € 86  Download Blank POST-BID
Selection of Rama VII-IX 19 different (12 decorations & 7 pins); including Rama VII Coronation, 3 Red cross, 2500th, Europe tour etc., some are still in originalpack. EF-UNC(19)
กลุ่มเหรียญที่ระลึกแพรแถบและเข็ม รัชกาลที่ 7 - 9 จำนวน 19 เหรียญต่างกันหมด(12 แพรแถบ และ 7เข็ม) มีดีเหรียญเงิน ร.7 บรมราชาฯ ย่า84 2500พุทธศาสนา กาชาด 3แบบรุ่นดก่ามาก เสด็จเยื่อยยุโรป และเข็มอื่นๆ บางเหรียญยังอยู่มนห่อเดิม EF-UNC(19)

Auction Result for LOT NO:1157:   Sold at THB 17000

more details

LOT NO: 1158    meaning meaning Starting: THB 4000   Approx: € 86  Download Blank POST-BID
Selection of Rama VI-IX 19 different medals( 9 are silver), including Rama VI equal Rama II, Emerald Buddha, Queen large F.A.O., Pra MahaChanok etc. EF-UNC(19)
กลุ่มเหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 6 - 9 จำนวน 19 เหรียญต่างกันหมด มีดีเหรียญเงิน ร.6 เสมอ ร.2 พระแก้วมรกรต(เพาะช่าง) ราชินี เฟเอโอใหญ่ พระมหาชนกย่อ และเหรียญเนื้ออื่นๆ EF-UNC(19)

Auction Result for LOT NO:1158:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 1159    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 21  Download Blank POST-BID
Circa 1930 silver medal "Sri Ayuthaya Games" uniface oval shaped with hook. F(1)
ประมาณ 2470 เหรียญที่ระลึก "กีฬาพระนครศรีอยุธยา" หน้าเดียวรูปวงรี ติดห่วง F(1)

Auction Result for LOT NO:1159:   unsold

more details

LOT NO: 1160    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 152  Download Blank POST-BID
Selection various pin & medal 17 pcs., some in original boxes, VF-UNC.(17)
เครื่องราชย์และเข็มที่ระลึกรวม 17 อัน บางอันอยู่ในกล่องเดิม VF-UNC.(17)

Auction Result for LOT NO:1160:   unsold

more details

LOT NO: 1161    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Collection of 10 war decoration medals during WWI, 2 of Thailand and others from Germany, France, U.K., Denmark etc., mounted nicely in a glass frame, inspection recommended. (1 frame)
คอลเลคชั่น เหรียญที่ระลึกแพรแถบสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จำนวน 10เหรียญ มีของเยอรมันนี ฝรั่งเศส เดนมาร์ค อังกฤษ ไทย 2เหรียญ และอื่นๆ เรียบเรียงสวยงามมากในกรอยกระจก กรุณาตรวจสอบ (1 กรอบ)

Auction Result for LOT NO:1161:   Sold at THB 6400

more details

LOT NO: 1162    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Collection of 30 medals, buddha amulets & coins from Rama V - IX period, mounted nicely in a glass frame, inspection recommended. (1 frame)
คอลเลคชั่น เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เหรียญพระ จำนวน 30เหรียญ สมัย ร.5 - ร.9 เรียบเรียงสวยงามมากในกรอยกระจก กรุณาตรวจสอบ (1)

Auction Result for LOT NO:1162:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 1163    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Collection of 32 medals, buddha amulets & coins from Rama V - IX period, mounted nicely in a glass frame, inspection recommended. (1 frame)
คอลเลคชั่น เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เหรียญพระ จำนวน 32เหรียญ สมัย ร.5 - ร.9 เรียบเรียงสวยงามมากในกรอยกระจก กรุณาตรวจสอบ (1 กรอบ)

Auction Result for LOT NO:1163:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 1164    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 173  Download Blank POST-BID
Collection of 37 medals & coins from Rama V - early Rama IX period, mounted nicely in a glass frame, inspection recommended. (1 frame)
คอลเลคชั่น เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก จำนวน 37เหรียญ สมัย ร.5 - ร.9 เรียบเรียงสวยงามมากในกรอยกระจก กรุณาตรวจสอบ (1 กรอบ)

Auction Result for LOT NO:1164:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 1165    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 43  Download Blank POST-BID
Commemorative 2 silver proof medals "Emerald Buddha in Winter's gown" by Wat Bovorn, D=3cm. UNC.(2)
เหรียญเงินที่ระลึก "พระแก้วมรกตทรงชุดฤดูหนาว" จัดทำโดยวัดบวรฯ จำนวน 2เหรียญ D=3ซม. UNC(2)

Auction Result for LOT NO:1165:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 1166    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 652  Download Blank POST-BID
Commemorative bronze medal "Siamese Ambassador's Convoy audienced with King Loius XIV of France", D=40mm., rare, UNC(1)
เหรียญที่ระลึกทองแดง "คณะราชทูตสยามเข้าเฝ้ากษัตริย์หลุยส์ที่ 14ของประเทศฝรังเศส" D=40มม. หายากมาก UNC.(1)

Auction Result for LOT NO:1166:   unsold

more details

LOT NO: 1167    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Commemorative bronze medal "Siamese Ambassador's Convoy audienced with King Loius XIV of France", D=70mm., official modern reproduction by Monnia de Paris, UNC(1)
เหรียญที่ระลึกทองแดง "คณะราชทูตสยามเข้าเฝ้ากษัตริย์หลุยส์ที่ 14ของประเทศฝรังเศส" D=70มม. เป็นชนิดเหรียญที่ผลิตทางการรุ่นใหม่ UNC.(1)

Auction Result for LOT NO:1167:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 1168    meaning Starting: THB 1200   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Commemorative copper medals with ribbon "Pitak Seree Chon" large size & small size, F-VF(2)
เหรียญทองแดงระลึก "พิทักษ์เสรีชน" พร้อมแพรแถบ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กอย่างละเหรียญ F-VF(2)

Auction Result for LOT NO:1168:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 1169    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 86  Download Blank POST-BID
Commemorative gold gilded silver medal "Rama VI's Monogram" with hook, uniface, EF(1)
เหรียญที่ระลึกเงินกะไหล่ทอง อักษรย่อ พระปรมาภิไท รัชกาลที่ 6 รูปทรงเสมา มีห่วง หน้าเดียว EF(1)

Auction Result for LOT NO:1169:   unsold

more details

LOT NO: 1170    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 43  Download Blank POST-BID
Commemorative medal "King Bhumiphol & Queen Sirikit" uniface silver medal showing the the King & the Queen on obv. & blank on the rev. for inscription, wt = 15.60gms. EF (1)
เหรียญที่ระลึก "รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี" ชนิดเงิน หนัก 15.60กรัม หน้าเหรียญรูปในหลวงและสมเด็จคู่หันไปทางขาว ด้านหลังว่างไว้สำหรับสลักชื่อ สวยงามมาก EF. (1)

Auction Result for LOT NO:1170:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 1171    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Commemorative medals "Red cross Donor", one gold& one gold plated, both with ribbons & inscriptions of the donors, EF.(2)
เหรียญที่ระลึก "สภากาชาด สมนาคุณ" เนื้อทอง และชุบทอง อย่างละเหรียญพร้อมแพรแถบ ด้านหลังมีสลักชื่อผู้บริจาค. EF.(2)

Auction Result for LOT NO:1171:   Sold at THB 9000

more details

LOT NO: 1172    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 21  Download Blank POST-BID
Commemorative silver medal without ribbon "Sor Por Bo Mo Jor" designed Elephant - Chula Mongkut. VF(1)
เหรียญเงินระลึก "ส.พ.บ.ม.จ." ไม่มีแพรแถบ รูป ช้าง - จุลมงกุฎ VF(1)

Auction Result for LOT NO:1172:   Sold at THB 1000

more details

LOT NO: 1173    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 21  Download Blank POST-BID
Commemorative silver proof medal "Emerald Buddha in Summer's gown" by Wat Bovorn, D=2.5cm. UNC.(1)
เหรียญเงินที่ระลึก "พระแก้วมรกตทรงชุดฤดูร้อน" จัดทำโดยวัดบวรฯ D=2.5ซม. UNC(1)

Auction Result for LOT NO:1173:   Sold at THB 1400

more details

LOT NO: 1174    meaning meaning Starting: THB 5400   Approx: € 117  Download Blank POST-BID
Mixture of 16 coins & medals fromRama V-IX, inpsection needed.(16)
กลุ่มรวมเหรียญ และเหรียญที่ระลึก รวม 16เหรียญจาก ร.5-9 กรุณาตรวจสอบ สภาพปะปน (16)

Auction Result for LOT NO:1174:   unsold

more details

LOT NO: 1175    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 54  Download Blank POST-BID
Rama IX's proof medal showing on obverse the King & Queen, rev.inscription in Thai "Prarajthan" UNC. (1)
รัชกาลที่ 9 เหรียญที่ระลึกขัดเงา ด้านหน้าภาพ ในหลวงราชินี ด้านหลังเขียนคำว่า "พระราชทาน" UNC. (1)

Auction Result for LOT NO:1175:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 1176    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 43  Download Blank POST-BID
Rama V commemorative silver medal "Chor Por Law", uniface, VF(1)
รัชกาลที่ 5 เหรียญที่ระลึกเงิน "จปร" ทรงเสมา หน้ เดียวVF(1)

Auction Result for LOT NO:1176:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 1177    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1086  Download Blank POST-BID
Rama V Royal decoration silver medal with ribbon "Rajaruchi", rare in this condition, UNC.(1)
เครื่องราชฯพร้อมแพร่แถบและเหรียญเงิน รัชกาลที่ 5 "ราชรุจิ" สภาพสวยมากๆ หายากมาก UNC. (1)

Auction Result for LOT NO:1177:   Sold at THB 72000

more details

LOT NO: 1178    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 130  Download Blank POST-BID
Rama VI Commemorative silver medal with ribbon "King Vajiravudh's Rajaruchi", EF.(1)
เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 6 "ราชรุจิ รัชกาลที่ 6" เนื้อเงิน พร้อมแพรแถบ EF (1)

Auction Result for LOT NO:1178:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 1179    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 32  Download Blank POST-BID
Rama VII Commemorative silver medal with ribbon "King Prajadhipok's Coronation", deated 25 Feb. B.E.2468, EF.(1)
เหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 7 "บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7" เนื้อเงิน พร้อมแพรแถบ ลงวันที่ 25 ก.พ. 2468 สภาพสวยเยี่มมาก EF(1)

Auction Result for LOT NO:1179:   Sold at THB 2300

more details

LOT NO: 1180    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 652  Download Blank POST-BID
Royal decoration: ""World War I - The Chai Medal" with ribbon, dated 1921, rare AU (1)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ "มหาสงครามเพื่ออารยธรรม" เหรียญชัย หรือ เหรียญนารายณ์บันฦาชัย พร้อมแพรแถบ ลงวันที่ พ.ศ.2461 สภาพสวยมาก หายาก AU (1)

Auction Result for LOT NO:1180:   WITHDRAWN

more details

LOT NO: 1181    meaning Starting: THB 1600   Approx: € 34  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Knight Commader (Third Class) of the Most exalted Order of the White Elephant" Badge with ribbon, housed in original box, VF(1)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "ตริตารณ์ช้างเผือก" (ต.ช.) ดวงตราพร้อมแพรแถบ พร้อมกล่อง VF(1)

Auction Result for LOT NO:1181:   Sold at THB 1600

more details

LOT NO: 1182    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 434  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown", Star & Badge with aiguillette, housed in original blue velvet box. VF(12)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "มหาวชิรมงกุฎ"(ม.ว.ม.) ดารา และดวงตรา พร้อมสายสะพาย บรรจุในกล่องเดิมกำมะหยี่สีน้ำเงิน VF(2)

Auction Result for LOT NO:1182:   unsold

more details

LOT NO: 1183    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 434  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown", Star & Badge with aiguillette, once cleaned, housed in original blue velvet box. EF(12)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "มหาวชิรมงกุฎ"(ม.ว.ม.) ดารา และดวงตรา พร้อมสายสะพาย เคยผ่านการทำความสอาด บรรจุในกล่องเดิมกำมะหยี่สีน้ำเงิน EF(2)

Auction Result for LOT NO:1183:   Sold at THB 23000

more details

LOT NO: 1184    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 173  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Knight Grand Cross (First Class) of the Most exalted Order of the Crown of Thailand" Star & Badge with ribbon, getlemen size, VF(2)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "ประถมาภรณ์มงกุฎไทย" (ป.ม.) ดารา และดวงตรา ขนาดใหญ่สำหรับบุรุษ พร้อมแพรแถบ VF(2)

Auction Result for LOT NO:1184:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 1185    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 152  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Knight Grand Cross (First Class) of the Most exalted Order of the Crown of Thailand" Star & Badge without sash, gentlemen size, once cleaned, housed in original box, VF(2)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "ประถมาภรณ์มงกุฎไทย" (ป.ม.) ดารา และดวงตรา ขนาดใหญ่สำหรับบุรุษ ไม่มีสายสพาย เคยผ่านการทำความสอาด พร้อมกล่อง VF(2)

Auction Result for LOT NO:1185:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 1186    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 173  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Knight Grand Cross (First Class) of the Most exalted Order of the White Elephant" Star & Badge without sash, getlemen size, once cleaned, housed in original box, VF(2)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "ประถมาภรณ์ช้างเผือก" (ป.ช.) ดารา และดวงตรา ขนาดใหญ่สำหรับบุรุษ ไม่มีสายสพาย เคยผ่านการทำความสอาด พร้อมกล่อง VF(2)

Auction Result for LOT NO:1186:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 1187    meaning Starting: THB 6400   Approx: € 139  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Member (Fifth Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn" Badge with ribbon, one for getlemen & one for lady with booklet showing all the details of Orders. VF(2)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "เบญจมดิเรกคุณาภรณ์" (บ.ภ.) ดวงตรา สำหรับบุรุษ และสตรี อย่างละดวง พร้อมแพรแถบ และหนังสือเล่มเล็กมีรายละเอียดทุกอย่างของตระกูลดิเรกคุณาภรณ์ VF(2)

Auction Result for LOT NO:1187:   Sold at THB 6400

more details

LOT NO: 1188    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 152  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Phusanaporn" with ribbon, obv. hite elephant enamelled red & green, rev. monogram. EF(1)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "เหรียญภูษนาภรณ์" พร้อมแพรแถบ ด้านหน้าช้างเผือกลงยาสีแดงและเขียว ด้านหล้ง "ส.พ.ป.ม.ม.๔" EF(1)

Auction Result for LOT NO:1188:   Sold at THB 9200

more details

LOT NO: 1189    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 260  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "The Saratul Mala Medal" with riboon, obv.scout with crown, rev. Rama VI initail, presented to boy scouts who served full 15 years, excellent tone. EF.(1)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "เหรียญศารทูลมาลา" ร.ศ.ท. พร้อมแพรแถบ ด้านหน้ารูปเสือป่าสวมมงกุฎ ด้านหลังพระปรมาภิไธย รัชกาลที่ 6 พระราชทานให้สำหรับลูกเสือที่ปฎิบัติหน้าที่ครบ 15ปี สีโทนสวยมาก EF(1)

Auction Result for LOT NO:1189:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 1190    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Royal decoration: "Victory Medal" obv. King Naresuan the Great, rev. "We fight for Thai", 3 medals including Indo-China War(red ribbon), Asian War(green ribbon) & Border Patrol Service(purple ribbon), AU (3)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ "เหรียญชัยสมรภูมิ" ด้านหน้า พระนเรศวรมหาราช ด้านหลังจารึก "เรารบเพื่อไทย" จำนวน 3เหรียญต่างกัน มหาเอเชียบูรพา(แพรสีเขียว) อินโดจีน(แพรสีแดง) และ"ราชการชายแดน(สีม่วง) สภาพสวยมาก หายาก AU (3)

Auction Result for LOT NO:1190:   unsold

more details

LOT NO: 1191    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 43  Download Blank POST-BID
Royal decoration: 3 medals with ribbons "Rama VII Coronation" & 2x"Rama IX 25th Reign" EF(3)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมแพรแถบ จำนวน 3เหรียญ "ร.7 บรมราชาภิเษก" และ "ร.9 ครองราชย์ 25ปี" x2 EF(3)

Auction Result for LOT NO:1191:   Sold at THB 3600

more details

LOT NO: 1192    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 260  Download Blank POST-BID
Royal decoration: Collection "Royal Cypher Rattanaporn Rama IX", 3rd Class(white enamelled on mongram with gold gildedon outer ring), 4th Class(gold gilded on monogram with silver outer ring) & 5th Class in silver, all 3 pieces with ribbons housed in original boxes, excellent condition with all items in superb condition, rare series. UNC (3)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "เหรียญรัตนาภรณ์" คอลเลคชั่นชุดจากรัชกาลที่ 9 มี ชั้นสาม(ลงยาสีขาวที่ ภปร และทองรอบนอก) ชั้นสี่(ทองที่ ภปร และเงินด้านนอก) และชั้นห้าเนื้อเงิน รวม 3เหรียญทั้งหมดพร้อมแพรแถบ บรรจุในกล่องเดิม สภาพเดิมสวยมากๆ หายากมากเป็นชุด UNC(3)

Auction Result for LOT NO:1192:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 1193    meaning Starting: THB 60000   Approx: € 1304  Download Blank POST-BID
Royal decoration: Collection "Royal Cypher Rattanaporn" Rama IV, Rama V, Rama VI(enamelled in red), Rama VII & Rama VIII, 5 pieces all with ribbons, excellent condition with all items in superb condition, rare series. UNC (5)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "เหรียญรัตนาภรณ์" คอลเลคชั่นชุดจากรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6(ลงยาสีแดง) รัชกาลที่ 7 และ รัชกาลที่ 8 รวม 5เหรียญทั้งหมดพร้อมแพรแถบ สภาพเดิมสวยมากๆ หายากมากเป็นชุด UNC(5)

Auction Result for LOT NO:1193:   Sold at THB 74000

more details

LOT NO: 1194    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Royal Decoration; order of white elephant large star & badge ribbon, very colourful, housed in velvet red box, rare, VF-EF. (2)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดาราใหญ่ช้างเผือก และดวงตราช้างเผือกพร้อมแพรแถบ พร้อมกล่องกำมะหยี่สีแดง หายากมาก สภาพ VF-EF. (2)

Auction Result for LOT NO:1194:   unsold

more details

LOT NO: 1195    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 65  Download Blank POST-BID
Royal Decoration; silver medal with ribbon "Pension for Long Term Civil Service" designed Elephant - Krut, housed in original box, EF(1)
เค์รื่องราชอิสริยาภรณ์ "จักรพรรดิมาลา ร.ศ.130 " เนื้อเงิน "บำเหน็จความยังยืน และมั่นคงในราชการ" พร้อมแพรแถบ รูป ช้าง - ครุฑ บรรจุในกล่องเดิม EF(1)

Auction Result for LOT NO:1195:   unsold

more details

LOT NO: 1196    meaning Starting: THB 200000   Approx: € 4347  Download Blank POST-BID
1835 Rama III unadopted design copper coin "Lotus - MuangThai" KM# Tn2, mintage 500 in England, first attempt to produced flat coins to replace Pod-Duang, historical coin, extremely rare in this condition, AU(1)
รัชกาลที่ 3 เหรียญทองแดง "ดอกบัว - เมืองไทย" ไม่ได้น้ำออกใช้ ผลิตจากประเทศอังกฤษเพียง 500 เหรียญ เป็นการพยายามทำเหรียญแบนครั้งแรกในสยามเพื่อที่จะแทนเงินพดด้วง เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ หายากมากๆในสภาพนี้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:1196:   unsold

more details

LOT NO: 1197    meaning Starting: THB 60000   Approx: € 1304  Download Blank POST-BID
1835 Rama III unadopted design copper coin "elephant - MuangThai" KM#Tn1, mintage 500 in England, first attempt to produced flat coins to replace Pod-Duang, scatches top of elephant, extremely rare, VF(1)
2374 รัชกาลที่ 3 เหรียญทองแดง "ช้าง - เมืองไทย" ไม่ได้น้ำออกใช้ ผลิตจากประเทศอังกฤษเพียง 500 เหรียญ เป็นการพยายามทำเหรียญแบนครั้งแรกในสยามเพื่อที่จะแทนเงินพดด้วง หายากมากๆ F-VF(1)

Auction Result for LOT NO:1197:   unsold

more details

LOT NO: 1198    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 217  Download Blank POST-BID
1860 Rama IV Silver coin 1/16 Baht Y#7, elephant-Mongkut, 2 different dies, large elephant & smaller elephant, excellent deep strikes, rare in this condition, AU(2)
2403 เหรียญเงินรัชกาลที่ 4 เงิน ราคา สองไพ ช้าง-มงกุฎ สองแบบ ช้างใหญ่ และ ช้างเล็ก จำนวน 2เหรียญ ทั้งคู่ตอกลึกชัดมาก หายากมากในสภาพนี้ AU.(ุ2)

Auction Result for LOT NO:1198:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 1199    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
1860 Rama IV Silver coin 1/16 Baht Y#7, elephant-Mongkut, large elephant, excellent deep strike, rare in this condition, AU(1)
2403 เหรียญเงินรัชกาลที่ 4 เงิน ราคา สองไพ ช้าง-มงกุฎ แบบ ช้างใหญ่ ตอกลึกชัดมาก หายากมากในสภาพนี้ AU.(ุ1)

Auction Result for LOT NO:1199:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 1200    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 86  Download Blank POST-BID
1860 Rama IV Silver coin 1/2 Baht Y#10, elephant-Mongkut, CLN, F.(1)
2403 เหรียญเงินรัชกาลที่ 4 เงิน ราคา สองสลึง ช้าง-มงกุฎ CLN, F.(ุ1)

Auction Result for LOT NO:1200:   unsold
Found 1448 items, showing 1151 to 1200.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

        

        We accept without charges only on the day of auction 5th April 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price