รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 46.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1448 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Bond cetificate of Tramways et Electricite de Bangkok" issued in 1912 for 12,000,000 Francs, green & black, size 40x35cm, photos showing elephant flag, Coat of Arm, tram's route around Royal palace, only 8 redeemtion coupons still left intact, colourful item in fine condition.(1)
เอกสารตราสารหนี้ของบริษัท รถรางกรุงเทพ จำกัด ออกใน ค.ศ.1912 จำนวนเงิน 12,000,000 ฟรัง สีเขียวดำ ขนาดใหญ่ 40x35ซม อกแบบสวยงามมีรูป ธงช้าง ตราแผ่นดิน รถรางวิ่งรอบพระบรมมหาราชวัง คูปางไถ่ถอนจำนวน 8 ฉบับยังติดอยู่ที่ตราสาร สภาพดี.(1)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 8600

more details

LOT NO: 2    meaning Starting: THB 7500   Approx: € 163  Download Blank POST-BID
Book 1922 by Karl D?hring, Thailand-Vol. I The land and people 142 plates, Vol.II The art 140 plates, Vol I and II combined in one book, VF.(1 book)
หนังสือ 2456 ประเทศไทย เล่ม 1 สถานที่และคน จำนวน 142 หน้า เล่ม 2 ศิลปะ จำนวน 140 หน้า เล่ม1 และ เล่ม2 รวมอยู่ในเล่มเดียวกัน เขียนโดย Karl D?hring, VF.(1เล่ม)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 9200

more details

LOT NO: 3    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 65  Download Blank POST-BID
Cigarette card 1932, 8 Difference Thailand series flag cards, VF.(8)
รูปยาซิกาเร็ท 2475 การ์ดรูปธงของประเทศไทย จำนวน 8 ใบแตกต่างกัน VF(8)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 4800

more details

LOT NO: 4    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Cigarette card original album 1929 "Massary flags" with 822 + 16 additional cards on the last page, VF.(1 album)
อัลบัมรูปยาซิกาเร็ท 2472 รูปธงประเทศต่างๆ จำนวน 822 + 16 ใบ ในหน้าสุดท้าย VF(1 อัลบัม)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 5    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 54  Download Blank POST-BID
Cigarette card original album 1932 "Journey around the world" with 72 cards, cards are not pasted and can be removed, many cards from India Thailand China Japan cards, VF.(1 album)
อัลบัมรูปยาซิกาเร็ท 2475 "การเดินทางรอบโลก" จำนวน 72 ใบ การ์ดไม่ได้แปะสามารถเคลื่อนย้ายได้ มีการ์ดหลายประเทศ เช่น ไทย จีน ญี่ปุ่น อินเดียและอื่นๆ VF(1 อัลบัม)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 4300

more details

LOT NO: 6    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Cigarette card original album 1933-45 "Fight for the Third Reich" with 273 colour cigarette cards, VF.(1 album)
อัลบัมรูปยาซิกาเร็ท 2476 "การต่อสู้ของประเทศเยอรมันสมัยนาซี" จำนวน 273 ใบ VF(1 อัลบัม)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 7    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 54  Download Blank POST-BID
Cigarette card original album 1935 "The colour world" with 270 cigarette cards, many cards from Thailand, China, Japan, India cards, VF.(1 album)
อัลบัมรูปยาซิกาเร็ท 2478 "The colour world" จำนวน 270 ใบ มีการ์ดไทย จีน ญี่ปุ่น อินเดียและอื่นๆ VF(1 อัลบัม)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 3900

more details

LOT NO: 8    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Cigarette card original album 1936 "Aurelia flage and emblems" with 200 embossed flag cigarette cards, VF.(1 album)
อัลบัมรูปยาซิกาเร็ท 2479 รูปธงและสัญลักษณ์ประเทศต่างๆ จำนวน 200 ใบ VF(1 อัลบัม)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 9    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Cigarette card set of 1937 "World war I" complete set of 1-270, VF.(270)
รูปยาซิกาเร็ท 2480 ชุด "สงคารมโลกครั้งที่ 1" จำนวน 270 ใบครบชุด VF(270)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 9200

more details

LOT NO: 10    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 32  Download Blank POST-BID
Cigarette cards & Match box labels 78 pcs. of Asian countries including Thailand(12), China(35), Macao(15) etc. very colourful, F(78)
รูปยาซิกาเรตการ์ด และหน้าไม้ขีดรวมจำนวน 78แผ่นจากประเทศเอเชียหลายประเทศ มีประเทศไทย(12) จีน(35) มาเก๊า(15) และอื่นๆ สีสันสวยมาก F(78)

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 11    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Cigarette cards & trading cards collection of 23 different pcs. all with pictures related toThailand including elephant flags, nay flag, Garuda flags etc. very nice colourful group. VF(23)
Cigarette cards & trading cards collection of 23 different pcs. all with pictures related toThailand including elephant flags, nay flag, Garuda flags etc. very nice colourful group. VF(23)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 9000

more details

LOT NO: 12    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 21  Download Blank POST-BID
Cigarette cards & trading cards etc.; lot of 48 various labels, trading cards, cigar labels, matches labels etc., all related to Thailand, interesting lot. (18)
Cigarette cards & trading cards etc.; lot of 48 various labels, trading cards, cigar labels, matches labels etc., all related to Thailand, interesting lot. (18)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 1300

more details

LOT NO: 13    meaning meaning Starting: THB 18000   Approx: € 391  Download Blank POST-BID
Cigarette cards collection 2,108 pcs. housed neatly in 5 albums almost all different featuring 413 cards of Thailand including theams from domestic careers, literatures, uniforms, soliders, dancers, important places etc.; 325 cards of China; International Airlines, Railway trains, London Ceremonials, motorcycles, aeroplanes, flim stars, lighthouses, whales hunting, Red Indians & 190 national flags including 30 cards of Thai Army & Navy etc., some duplicates, very colurful & excellent collection with condition mostly fine to very fine.(5 albums)
คอลเลคชั่นรูปยาซิกาเรตการ์ดจำนวน 2,108ใบ เรียเรียงสวยงามใน 5อัลบัม มีของไทย 413ใบประกอบด้วยหัวข้อ อาชีพคนไทย วรรณคดีไทย ขุนช้างขุนแผน เครื่องแบบ ทหารไทย นางรำ สถานที่สำคัญต่างๆ; 325ใบเป็นของจีน; อื่นๆประกอบด้วย สายการบิน รถไฟ พระราชภฃพิธีในลอนดอน จักรยานยนต์ เรือบิน ดารา ประภาคาร การล่าปลาวาฬ อินเดียแดง และธงชาติรวมธงทหารไทย ธงราชนาวีไทยอีก 30ใบ และอื่นๆมากมาย มีซ้ำบางส่วน สีสันสวยมาก สภาพส่วนใหญ่ดีมาก (5 เล่ม)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 24000

more details

LOT NO: 14    meaning Starting: THB 18000   Approx: € 391  Download Blank POST-BID
Lottery: 1920 Rama VI's Scout's Fund Lottery "Million Baht" large size 14x21 cm., the very first lotter ticket in Rama VI sold at 1 Baht per piece, showing large tiger on the foreground, rubber stamp of the Tiger's head on the upper left & signature of the Tiger's Corp. General on the upper right; reverse printed winning prizes "promised to pay to the holder", few vertical light folds, amazing very fine fresh condition for this peice of history, extremely rare.(1)
2462 "ลอตเตอรี่เสือป่าล้านบาท" เป็นลอตเตอรี่ฉบับแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 สำหรับบำรุงเสือป่ากองอาสาสมัคร ขนาดใหญ่มาก 14x21ซม. ขายในราคาฉบับละ 1บาท ดานหน้ารูเสือตัวใหญ่นอนมอบอยู่ตรงกลาง ตรายางสีดำรูปหัวเสือประทับด้านขอบซ้าย และลายเซ็นหัวหน้ากองอาสาด้านขอบขวา ด้านหลังพิมพ์รางวัลสำหรับผู้ชนะ มีรอยพับอ่อนๆแนวตั้ง เป็นฉบับที่มีสภาพสวยและสมบูรณ์มากๆ หายากมาก (1)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 33000

more details

LOT NO: 15    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 32  Download Blank POST-BID
Lottery: Thailand lottery tickets group of 14 different tickets from 1936-1941, provincial & central governmnet, very good condition. (14)
ล๊อกเตอร์เก่า 14ฉบับต่างกัน จาก พ.ศ.2479-2484 ทั้งของเทศบาลและรัฐบาลกลาง สภาพสวยมาก (14)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 8800

more details

LOT NO: 16    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 21  Download Blank POST-BID
Lottery 15 different pcs., 1934-39 government, provincial, mixed conditions with several damaged, make inspection. (15)
2477-82 ลอตเตอรี่ไทยสมัยต่างๆ สลากบำรุงทองที่ จำนวน 15ฉบับต่างรูปแบบ สภาพปะปนมีชำรุดหลายฉบับ กรุณาตรวจสอบ (15)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 4600

more details

LOT NO: 17    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 217  Download Blank POST-BID
Photo cigarette card 1936 "The life of Adolf Hitler", complete set with 100 large and 100 small cards total 200 cards, VF.(200)
รูปยาซิกาเร็ท 2479 "ชีวิตของอดล์ฟ ฮิตเลอร์" จำนวน 200 ใบ ใบใหญ่ 100 ใบ และ ใบเล็ก 100 ใบ VF(200)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 14500

more details

LOT NO: 18    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 32  Download Blank POST-BID
Photo: Seletion of 9 old B&W photos King & Queen various royal functions, 3 pcs. of size 8.5x14cm & 6 pcs. Of 11.5x16cm, nice photos.(9)
รูปภาพขาวดำ รัชกาลที่ 9 และราชินี จำนวน 9ภาพต่างๆกัน มี 3 ภาพขนาด 8.5x14ซม. & 6 ภาพขนาด 11.5x16ซม. สวยงามมาก (9)

Auction Result for LOT NO:18:   unsold

more details

LOT NO: 19    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 217  Download Blank POST-BID
Photos: 1960-70 Collection King Bhumiphol & Queen 34 B&W photos from various fuctions or portraits, size 23x30cm = 2pcs., size 29x35cm = 4pcs. & size 6x8cm = 28pcs., several photos are scarce, very interesting lot. (34 items)
2503-2513 คอลเลคชั่นรูปภาพขาวดำของ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ จำนวน 34รูปมีหลายขนาด 23x30ซม = 2รูป ขนาด 29x35ซม = 4รูป & ขนาด 6x8ซม = 28รูป บางภาพหายากมาก น่าสนใจมาก (34 รูป)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 20    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Photos: 1970's Collection over 150 B&W photos of Buddha images, temples, Hindu gods & old Kmer artifacts, taken before making restoration, housed in 2 large albums, interesting lot. (2 albums)King Bhumiphol & Queen 34 B&W photos from various fuctions or portraits, size 23x30cm = 2pcs., size 29x35cm = 4pcs. & size 6x8cm = 28pcs., several photos are scarce, very interesting lot. (34 items)
1970's Collection over 150 B&W photos of Buddha images, temples, Hindu gods & old Kmer artifacts, taken before making restoration, housed in 2 large albums, interesting lot. (2 albums)King Bhumiphol & Queen 34 B&W photos from various fuctions or portraits, size 23x30cm = 2pcs., size 29x35cm = 4pcs. & size 6x8cm = 28pcs., several photos are scarce, very interesting lot. (34 items)

Auction Result for LOT NO:20:   unsold

more details

LOT NO: 21    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 326  Download Blank POST-BID
Photos: Collection of old black & white 40 photos of King Chulalongkorn's trips to provinces by sea showing various activities of the King & crews, all size 8x8.5cm., ageing stains on some.(40)
คอลเลคชั่นรูปภาพขาวดำ 40ภาพ ของการเดินทางทะเลของรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ มีภาพของพระองค์ และการทำหนาที่ของลูกเรือต่างๆ ขนาดรูปทุกแผ่น 8x8.5ซม. สภาพเก่าแต่ยังดีมาก(40)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 17000

more details

LOT NO: 22    meaning meaning Starting: THB 7000   Approx: € 152  Download Blank POST-BID
Photos: Collection of old black & white photos period 1900-20, 90 photos of size3.5"x5.5" & another 10 of smaller sizes all showing various stars in artistic postures. (100)
Photos: Collection of old black & white photos period 1900-20, 90 photos of size3.5"x5.5" & another 10 of smaller sizes all showing various stars in artistic postures. (100)

Auction Result for LOT NO:22:   unsold

more details

LOT NO: 23    meaning meaning Starting: THB 20000   Approx: € 434  Download Blank POST-BID
Photos: Collection of photos, documents and wall hanging items between 1920's -60's several still in old wooden frames total 39 items all taken out from wall of one Siamese noble household; items included photos of Prince banurangsri, Prince Boriphat, family photos, school & graduate group photos with several wellknow figures etc., one land tile deed & one ranking promotion document signed by King Bhumuphol & P.Pibulsongram, interesting lot to search through, conditions are mostly very fine, inspections recommended. (39)
กลุ่มรูปภาพ เอกสาร และสิ่งประดับสำหรับแขวนผนังต่างๆ ประมาณ พ.ศ.2460-2500 หลายชิ้นยังอยู่ในกรอบไม้เก่ารวม 39ชิ้น ทั้งหมดถอยมาจากบ้านเก่าหลังหนึ่ง มีรูปของ เจ้าฟ้าภาณุรังสี รูปเจ้าฟ้าสุขุมพันธ์บริพัตร ภาพเดียว ภาพกลุ่มของครอบครัว ภาพกลุ่มนักเรียน และภาพกลุ่มกิจกรรมต่างๆ โฉนดเก่าหนึ่งชุด เอกสารการเลื่อนตำแหน่งเซ็นโดย พระปรมาภิไทรัชกาลที่ ๙ และจอมพล ป.พิบูลสงคราม สภาพส่วนใหญ่ดีมาก เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมาก ควรตรวจสอบเพิ่มเติม (39)

Auction Result for LOT NO:23:   unsold

more details

LOT NO: 24    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
Photos: King Bhumiphol in B&W photo in military uniform size 25x30cm, very good condition.(1)
รูปภาพขาวดำ รัชกาลที่ 9 เต็มพระองค์ ภาพขนาด 25x30ซม. สภาพดีมาก (1)

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 25    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 173  Download Blank POST-BID
Photos: King Bhumiphol's portrait in B&W photo in full military uniform large size 50x58cm, very good condition.(1)
รูปภาพขาวดำ รัชกาลที่ 9 ครึ่งพระองค์ ภาพขนาด 50x58ซม. สภาพดีมาก (1)

Auction Result for LOT NO:25:   unsold

more details

LOT NO: 26    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 130  Download Blank POST-BID
Photos: Original old photo of Rama IV's as a monk praying & reading Buddhist bible, 6x9cm., glued onto a thick frame card, scarce photo. (1)
ภาพรัชกาลที่ 4 ภาพขาวดำขณะทรงสมณเพศพระภิษุ กำลังสวดมนต์ ขนาด 6x9ซม. ภาพติดบนกระดาษแข็ง สภาพยังดีมาก เป็นภาพที่หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 27    meaning Starting: THB 1200   Approx: € 26  Download Blank POST-BID
Photos: Rama V "25th Ann. Reign" 2 similar photos of the King on the throne taken out from an old book, each 9x13cm., housed in wooden glass frame. (2)
รูปภาพจากหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ ร.ศ.112 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์สมบัติ 25ปี ขนาด9x13ซม. จำนวน 2ภาพ อยู่ในกรอบไม้.(2)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 1200

more details

LOT NO: 28    meaning meaning Starting: THB 4000   Approx: € 86  Download Blank POST-BID
Photos: Thailand movie stars photos collection between 1965-1980 period, 30 pcs.(21 B&W, 9 colours) size 15x15cm or larger, beautiful old memories. (30)
คอลเลคชั่นรูปภาพดาราภาพยนต์หลากหลาย จำนวน 30ภาพ (21 ขาวดำ, 9 สี) ขนาด 15x15ซม. หรือใหญ่กว่า เป็นความทรงจำที่ดีมาก (30)

Auction Result for LOT NO:28:   unsold

more details

LOT NO: 29    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 21  Download Blank POST-BID
Picuture postcard unused Rama V's period showing postage stamp of 4th issue, map & coat of arm, made in Germany, VF(1)
ป.บ.รูปภาพยังไม่ได้ใช้ สมัยรัชกาลที่ 5 รูปแสตมป์ชุดที่ 4 ของไทย(วัดแจ้ง) แผนที่ และ ตราแผ่นดิน ผลิตในเยอรมัน สวยมาก (1)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 1000

more details

LOT NO: 30    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 152  Download Blank POST-BID
Pressed Flower Birthday Card handmade and signed in Thai by "Sangwang" - The Pricess Mother, size 10.5x15cm. in excellent condition. (1)
"บัตรอวยพรวันเกิด" ประดิษฐ์โดยสมเด็จย่า ด้วยดอกไม้แห้งทับลงบนกระดาษแข็ง ขนาด 10.5x15ซม. ลายเซ็นพระหัตถ์ "สังวาล" สภาพยังคงดีมาก (1)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 31    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 43  Download Blank POST-BID
Prints: 1960-70 Collection King Bhumiphol & Royal Family pictures cut out from various magazines arranged in 3 full albums, several pictures are scarce, very interesting lot. (3 albums)
2503-2513 คอลเลคชั่นภาพของ รัชกาลที่ 9 และครอบครัว ส่วนใหญ่ตัดจากนิตยสารในสมัยนั้น เรียบเรียงอยู่ใน 3อัลบัม บางภาพหายากมาก น่าสนใจมาก (3 อัลบัม)

Auction Result for LOT NO:31:   unsold

more details

LOT NO: 32    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 43  Download Blank POST-BID
Trading cards 1910 "The life and activities in Thailand, French trade cards set, VF.(6)
Trading cards 1910 "The life and activities in Thailand, French trade cards set, VF.(6)

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 33    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 65  Download Blank POST-BID
หนังสือ "จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน" พิมพ์ถวาย กรมขุนสุทธาสินีนาฎ ครบ 60ปี พ.ศ.2466 ครบชุดสองเล่ม สภาพชำรุดบางส่วน มีรอยรูแมลงหลายแห่ง เป็นหนังสือที่นิยม และหายาก (2)
หนังสือ "จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน" พิมพ์ถวาย กรมขุนสุทธาสินีนาฎ ครบ 60ปี พ.ศ.2466 ครบชุดสองเล่ม สภาพชำรุดบางส่วน มีรอยรูแมลงหลายแห่ง เป็นหนังสือที่นิยม และหายาก (2)

Auction Result for LOT NO:33:   unsold

more details

LOT NO: 34    meaning meaning Starting: THB 8000   Approx: € 173  Download Blank POST-BID
1883 First issue "One Salung" 56 values mounted on card housed in a glass wooden frame, conditions are mostly dark brown & stains, (56)
2426 อากรชุดแรก ราคาสลึง จำนวน 56ดวง ติดบนกระดาษ บรรจุในกรอบกระจก สภาพเหลือและสนิม (56)

Auction Result for LOT NO:34:   WITHDRAWN

more details

LOT NO: 35    meaning Starting: THB 20000   Approx: € 434  Download Blank POST-BID
1888 "Northern Siamese States" 1 Baht Agriculture Tax label, poorly manufactured locally & printed in red on unwatermark & ungummed light brown woven paper, imperforated 4 sides, bi-lingual in Siamese & Burmese dated C.S.1250, size 32x43mm, full large margins, excellent details, rough bottm edge, few tiny knicks at left & right edge, only few recorded; due to very limited information available for this issue many experts still make several assumptions about the status of the issue, therefore the lot will be sold "AS IS". VF(1)
2431 อากรค่านา "สยามผ่ายเหนือ" ชนิดราคา บาทหนึ่ง สีแดง ตรงในวงกลมกลางดวง "จปร ที่ ๕" ล้อมรอบโดย "บาทหนึ่ง ค่านา"๑๒๕๐" ด้านบนสุด "สยามฝ่ายเหนือ" และด้านล่างเป็นภาษาพม่า"บาทหนึ่ง ค่านา ๑๒๕๐" ผลิตโดยกระดาษสีน้ำตาลอ่อนในประเทศชนิดไม่มีลายน้ำและไม่ปรรูสีด้าน การพิมพ์ค่อนข้างหยาบ แต่รายละเอียดชัดมาก ขอบใหญ่พอสมควร ขนาดแสตมป์ 32x43มม ขอบล่างหยาบเล็กน้อย ขอบซ้ายและขาวมีรอยรูเล็กๆข้างละรู ได้มีการบันทึกการค้นพบหรือ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับชุดนี้น้อยมาก ทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านยังมีการถกอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสถานภาพของอากรชุดนี้ ดังนั้นรายการนี้จะทำการขายแบบ "AS IS" เท่านั้น VF(1)

Auction Result for LOT NO:35:   unsold

more details

LOT NO: 36    meaning meaning Starting: THB 1000   Approx: € 21  Download Blank POST-BID
1942 "Public Welfare Issue" 10st.green, ungummed as issued, in full sheet of 100. VF(100)
2485 อากร "ส.ป.ส." ชนิดราคา 10สต. เขียว ไม่มีกาว เต็มแผ่น 100ดวง สมบูรณ์มาก VF(100)

Auction Result for LOT NO:36:   unsold

more details

LOT NO: 37    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 130  Download Blank POST-BID
1943 Thai Occupation of Treganu, revenue issue, ship-design on ungummed paper, 8 different small size low values from 1-50cents and 5 different larger sizes with high values $1-$25, allwith lower margin, fresh, rare, VF(13)
2486 ไทยยึดครองรัฐตรังกานู อากรแสตมป์รูปเรือใบบนกระดาษไม่มีกาว ดวงขนาดเล็ก 8ดวง ราคา1-50 เซ็น และ ดวงขนาดใหญ่ 5ดวงราคา $1=$25 ทุกดวงมีขอบล่าง สีสด หายาก VF(13)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 38    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 86  Download Blank POST-BID
1944 Thai Occupation of Burma Chiang Tung revenue issued only to use within the occupied area, receipt document dated 12 August 1944 bearing single 5st. of Musician-designed(corner damaged) on document size 12.5x7.5cm., a very rare historic document. VF(1)
2487 "สหรัถไทยเดิม" ไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า เอกสารการจ่ายเงิน ขนาด 12.5x7.5ซม. ลงวันที่ 12 ส.ค. 2487 ติดอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ชนิดราคา 5สต.(มุมล่างซ้ายชำรุด) อากรชุดนี้ใช้ได้ในเขต "สหรัถไทยเดิม"เท่านั้น ใช้แล้วบนเอกสารหายากมาก เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเทศไทย VF(1)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 4500

more details

LOT NO: 39    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 108  Download Blank POST-BID
1944 Thai Occupation of Burma Chiang Tung revenue issued only to use within the occupied area, receipt document dated 23 August 1944 bearing single 10st. of Musician-designed on document size 21x16.5cm., a very rare historic document. VF(1)
2487 "สหรัถไทยเดิม" ไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า เอกสารการจ่ายเงิน ขนาด 21x16.5ซม. ลงวันที่ 23 ส.ค. 2487 ติดอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ชนิดราคา 10สต. อากรชุดนี้ใช้ได้ในเขต "สหรัถไทยเดิม"เท่านั้น ใช้แล้วบนเอกสารหายากมาก เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเทศไทย VF(1)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 40    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 65  Download Blank POST-BID
1944 Thai Occupation of Burma Chiang Tung revenue issued only to use within the occupied area, receipt document dated 31 August 1944 bearing single 5st. of Musician-designed on document size 19x24cm., a very rare historic document. VF(1)
2487 "สหรัถไทยเดิม" ไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า เอกสารการจ่ายเงิน ขนาด 19x24ซม. ลงวันที่ 31 ส.ค. 2487 ติดอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ชนิดราคา 5สต. อากรชุดนี้ใช้ได้ในเขต "สหรัถไทยเดิม"เท่านั้น ใช้แล้วบนเอกสารหายากมาก เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเทศไทย VF(1)

Auction Result for LOT NO:40:   Sold at THB 3700

more details

LOT NO: 41    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 173  Download Blank POST-BID
1944 Thai Occupation of Burma Chiang Tung revenue issued only to use within the occupied area, receipt document dated 7 August 1944 bearing Musician-designed 5st.(damaged) & 4x10st. on document size 11.5x18cm., a very rare historic document. VF(1)
2487 "สหรัถไทยเดิม" ไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า เอกสารการจ่ายเงิน ขนาด 11.5x18ซม. ลงวันที่ 12 ส.ค. 2487 ติดอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ชนิดราคา 5สต.(ชำรุด) และ 4x10สต. อากรชุดนี้ใช้ได้ในเขต "สหรัถไทยเดิม"เท่านั้น ใช้แล้วบนเอกสารหายากมาก เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเทศไทย VF(1)

Auction Result for LOT NO:41:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 42    meaning meaning Starting: THB 500   Approx: € 10  Download Blank POST-BID
1948 UNAC - Documentary Benefit 1 Baht donation label stamp printed locally, ungummed as issued, lower margin block of 4, VF(4)
2491 แสตมป์การกุศล UNAC ชนิดราคา 1บาทสีเขียว ชนิดไม่มีกาว พิมพ์ในประเทศ บล็อก 4ติดขอบล่าง VF(4)

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 1300

more details

LOT NO: 43    meaning meaning Starting: THB 18000   Approx: € 391  Download Blank POST-BID
1961"Court Fee - Second Issue" Erawan elephant, Bradbury printing 5b., 10b., 20b., 30b., 40b. & 80b., 6 values in block of 10 overprinted "Specimen", fresh unmounted mint with full original gum, rare in multiple. VF(60)
2504 "ฤชากร ชุดสอง" ช้างสามเศียร ชนิดราคา 5บ. 10บ. 20บ. 30บ. 40บ. & 80บ.พิมพ์ที่ Bradbury บล๊อก 10 พิมพ์ทับตัวอย่างภาษาอังกฤษ "SPECIMEN" สภาพนอกกาวสวยสดมาก หายากมากเป็นบล๊อก VF(60)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 44    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1086  Download Blank POST-BID
1961"Court Fee - Second Issue" Erawan elephant, Bradbury printing unissued imperforated Die Proofs of 100b., 200b., 300b., 400b., & 500b., 5 values with the designs in center of paper size 57x60mm on unwatermarked & gummed paper, the values were never printed by Bradbury but latter in 1969 printed by TDLR, very fresh unmounted mint with full original gum, rare series. VF(5)
2504 "ฤชากร ชุดสอง" ช้างสามเศียร ชนิดราคา 100บ. 200บ. 300บ. 30บ. 400บ. & 500บ. พิมพ์ที่ Bradbury รวม 5ราคา เป็นฟรู๊ปตัวอย่างก่อนพิมพ์ บนกระดาษกาวไม่มีลายน้ำ ขนาด 57x60มม. ทั้ง 5ราคาไม่มีการพิมพ์จาก Bradury แต่ พ.ศ.2512 ได้สั่งพิมพ์ทั้งหมดจาก โทมัสเดอลาลู สภาพนอกกาวสวยสดมาก หายากมากๆ VF(5)

Auction Result for LOT NO:44:   Sold at THB 70000

more details

LOT NO: 45    meaning meaning Starting: THB 20000   Approx: € 434  Download Blank POST-BID
1970-2000 Collection of "Excise Department Issued Taxed Revenues" in 3 albums; 1st album - Liquor Tax Stamps in 16 well-written exhibition pages including tax stamps for foreign liquor, white liquor, community distilled white liquor, Mea Kong special bend liquor, medicinal alcohol(very rare), domestic beer kegs, 2 rare Specimen included in over 100 stamps with well defined alcohol type categories; 2nd album - 16 well-written exhibition pages of Excise Tax Stamps including tax stamps of rare imported playing card, soft drinks, powered tobaco(snuff), domestic cigarette, shredded tobacco, imported cigrette over 200 stamps etc.; 3rd album several hundreds of unsorted soft drink tax stamps; closer inspections needed for this well-written collection, conditions are fine to very fine.(3 albums) Ex.Dr. P.Choovoravech
1970-2000 Collection of "Excise Department Issued Taxed Revenues" in 3 albums; 1st album - Liquor Tax Stamps in 16 well-written exhibition pages including tax stamps for foreign liquor, white liquor, community distilled white liquor, Mea Kong special bend liquor, medicinal alcohol(very rare), domestic beer kegs, 2 rare Specimen included in over 100 stamps with well defined alcohol type categories; 2nd album - 16 well-written exhibition pages of Excise Tax Stamps including tax stamps of rare imported playing card, soft drinks, powered tobaco(snuff), domestic cigarette, shredded tobacco, imported cigrette over 200 stamps etc.; 3rd album several hundreds of unsorted soft drink tax stamps; closer inspections needed for this well-written collection, conditions are fine to very fine.(3 albums) Ex.Dr. P.Choovoravech

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 46    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 43  Download Blank POST-BID
Revenue "Musician" 20st. & 25st. Unused reverse error with fully offset, unusal. VF(2)
อากรแสตมป์ ชนิดราคา 20สต.& 25สต. ยังไม่ใช้ ด้านหลังตลกสี offset เต็มมาก VF(2)

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 47    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 43  Download Blank POST-BID
Selection of 4 various taxed documents from Rama VII - VIII including ship registerations & property sale, interesting lot. F(4)
Selection of 4 various taxed documents from Rama VII - VIII including ship registerations & property sale, interesting lot. F(4)

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

more details

LOT NO: 48    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 652  Download Blank POST-BID
1875 Local issued "Rising P" iniatitial of H.R.H.Prince Bhanu Rangsi Sawangwong, type 1 without postage value printed in red on yellow paper, roughed perforation, used and cancelled by rare circular "M" in perfect full cds., exclusively used for sending "COURT" magazine within the compound, lower left corner small portion missing believed to be purposely done to prevent recirculation(only another similar copy found used on peice with the lower left missing), used copies are much rarer than the unused ones, extremely rare and historic item. (1)
2418 ตั๋วแสตมป์ใช้สำหรับค่าส่งหนังสือพิมพ์ ข่าวราชการ รุ่นแรก "Rising P" ไม่ได้ระบุราคา ออกโดยสมเด็จภาณุรังษีสว่างวงศ์ พิมพ์ในประเทศสีแดงบนกระดาษเหลือง ปรุรูหยาบ ชนิดใช้แล้วประทับตรากลมอักษร"M"อยู่ตรงกลางชัดมาก มุมล่างขวาขาดหายไปบางส่วน เชื่อว่าเป็นการทำขาดโดยเจตนาเพื่อไม่ให้นำมาใช้อีก(อีกดวงที่พบคล้ายกัน ขาดหายที่มุมล่างซ้าย และยังติดอยู่บนกระดาษยังไม่ได้ล้าง) ชนิดใช้แล้วหายากกว่ายังไม่ใช้มาก (1)

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 49    meaning Starting: THB 18000   Approx: € 391  Download Blank POST-BID
1882 "Royal Family" local Palace Issue 1att sepia, showing the portrait of Crown Prince Vajirunhi the first Crown Prince of Siam, locally printed on ungummed thick paper & perforated, the issue exclusively used by the Family within the palace, undamaged copy( normally found with some damages), extremely rare for this excellent condition.(1)
2425 "ชุดราชกุมาร" ชนิดราคา 1อัฐ สีซีเปีย ภาพมงกุฎราชกุมารวัชรุณหิศ พิมพ์ในประเทศบนกระดาษหนาไม่มีกาว ปรุรู สำหรับใช้ภายในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น สภาพสมบูรณ์มาก หายากมากในสภาพนี้.(1)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 38000

more details

LOT NO: 50    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 32  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge "B" overprinted on "Eight Cents" orange Straits settlements Queen Victoria (#B19) very fine used, watermark crown CA, CV=2,000THB. VF(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge "B" overprinted on "Eight Cents" orange Straits settlements Queen Victoria (#B19) very fine used, watermark crown CA, CV=2,000THB. VF(1)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 1500
Found 1448 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

        

        We accept without charges only on the day of auction 5th April 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price